Rye Flour - Organic


 

$6.00

RYEFL36
+

Ingredients: Rye

Australia

Nutritional Information (?)

1334Kj
12.8g
2.3g
0.3g
54.9g
1.4g
4mg