Poppy Seed


 

$4.50

POPPY259
+

Ingredients: Poppy Seeds

Australia

Nutritional Information (?)

2196Kj
17.99g
41.56g
28.13g
2.99g
26mg
19.5g
719mg